Cén sórt rudaí atá sibh a chuardach agus cé chomh sean agus is féidir leo a bheith?

Táimid ag cuardach nithe a thugann léargas ar stair agus ar chultúr bia na tíre le 150 bliain.
De bharr gur tionscadal pobail é seo agus go bhfuil cúram leathan i gceist leis, is fúibhse a bheidh sé na gnéithe a bhaineann lenár stair bia ar chóir dúinn a chur san áireamh a roghnú.
Oidis bhaile ar leith, leabhair chócaireachta atá i dtaisce, seanairnéisí, mórleabhair shiopaí, tá fáilte rompu ar fad agus táimid sásta go gcuirfeadh sibhse iontas orainne maidir leis na hairnéisí is dóigh libhse
atá tábhachtach!

An mbeidh orm m'airnéis a thabhairt daoibh?

Ní bheidh. Táimid ag cruthú cartlann dhigiteach de chultúr agus de bhéaloideas ábhar bia ina mbeidh grianghraf den airnéis.
Má chuireann tú d'airnéis chuig an láithreán gréasáin seo, níl aon oibleagáid ort d'airnéis a thabhairt ar lámh dúinne ná d'aon duine eile ach an oiread.
Níl uainn ach go gcuirfidh tú grianghraf den airnéis agus an scéal a bhaineann léi chugainn.

An féidir liom níos mó ná airnéis amháin a chur ar aghaidh?

Is féidir leat an méid airnéisí agus is maith leat a chur ar aghaidh tríd an láithreán gréasáin chugainn ach ba chóir gach airnéis a bheith aisti féin agus a teideal ar leith féin aici.

Cá mbeidh an tionscadal seo ag dul?

Cruthóidh an láithreán gréasáin cartlann dhigiteach ina mbeifear in ann eolas a chur ar stair agus ar bhéaloideas bia na hÉireann.
Níos deireanaí i mbliana, déanfaidh sraith teilifíse de chuid TG4 iniúchadh ar go leor de na nithe atá sa tionscadal.
Ar deireadh, tabharfar an chartlann ar lámh do Chnuasach Bhéaloideas Éireann chun go mbeidh glúnta amach anseo in ann sult a bhaint aisti, ag cruthú oidhreacht bhuan den tionscadal.

Ní dóigh liom go bhfuil m'airnéis sách ábhartha ná spéisiúil

Déantar na hairnéisí is spéisiúla a thabhairt ar aghaidh ó ghlúin go glúin go minic agus d'fhéadfadh sé go ndéanfaí dearmad ar na scéalta a bhain leo le himeacht aimsire.
Is í éard atá tábhachtach le tionscadal den chineál seo ná go mbailítear na scéalta ar fad mar uaireanta, d'fhéadfadh gné thábhachtach a bhaineann leis an stair a theacht chun cinn mar gheall ar chuimhní cinn nach fiú trácht orthu.
Spreagann bia ár gcuid cuimhní agus táimidne ag iarraidh oraibhse bhur gcuid nithe a úsáid mar ugach chun stair béaloidis agus shóisialta ar leith agus iontach na hÉireann iniúchadh.

Tá deacrachtaí teicniúla agam m'airnéis a sheoladh chugaibh.

Déan teagmháil linn d'fhonn cúnamh a fháil airnéisí a chur ar aghaidh chuig an láithreán gréasáin anseo

 

Leideanna maidir le hAirnéisí a chur ar aghaidh

 1. Ná glan d'airnéis!
  De bharr gur cartlann pobail í seo, táimid ag iarraidh airnéisí a bhí in úsáid ag daoine.
  Léiríonn cuma chaite a bheith uirthi a scéal féin.
 2. Glac grianghraf den airnéis le cúlra simplí atá slachtmhar.
  Mura bhfuil balla simplí agat chun an grianghraf a ghlacadh, cuir cárta / píosa páipéir ar dhath amháin taobh thiar den airnéis.
 3. Más ábhar clóite atá agat agus fáil agat ar scanóir, bain úsáid as sin seachas grianghraf a ghlacadh. Beidh sin níos fearr.
 4. Cas as an splanc agus bain úsáid as solas an lae más féidir agus leag an airnéis in áit atá geal.
 5. Úsáid tríchosach nó leag do cheamara / fón ar ní éigin sa chaoi is nach mbeidh sé ag corraí ná doiléir.
 6. Líon an fráma agus bíodh d'airnéis i lár báire.
 7. Glac roinnt grianghraf ag uillinneacha éagsúla chun sonraí tábhachtacha a shonrú.